Cursus: Nieuw insolventierecht
Electronisch betalen
Kosten: € 425.00
€106.25 per punt Niveau: Verdieping Thema: Soort: Actualiteitendag
4
 
deze cursus boeken
Electronisch betalen
Meerdaags:Nee
 
Locatie
hotel de l’Empereur
Maastricht
 
Omschrijving
In deze cursus wordt aandacht besteed aan enkele recente ontwikkelingen binnen het insolventierecht, zowel nationaal als Europees. In het nationale deel zal de aandacht uitgaan naar bijvoorbeeld reorganisatie en de positie van de zekerheidshouder in faillisementsprocedures. In het Europese deel staat vanzelfsprekend de Insolventieverordening centraal. Aandacht zal worden besteed aan de (on-)aanvaardbaarheid van forum shopping door schuldenaren, bevoegdheid van de rechter, vragen van toepasselijk recht en recente rechtspraak.

Voor wie

 • Advocaat
 • Bedrijfsjurist
 • Jurist
 • Kandidaat-notaris
 • Anders
 • Rechter
 • Officier van Justitie
 • Juridisch adviseur
 • Juridisch medewerker

Specialisaties

 • Algemeen
 • Insolventierecht
 • Internationaal privaatrecht
 • Niet gespecialiseerd/Algemene praktijk
 • Ondernemings- en vennootschapsrecht
 • Privaatrecht
13.15 – 17.45 uur.
- Mr. dr. J. Israël (tevens cursusleider), universitair docent Europees privaatrecht aan de Universiteit Maastricht - Mw. Prof. Mr. A. P. K. Luttikhuis RA, hoogleraar corporate recovery aan de Universiteit Maastricht, registeraccountant en advocaat op het geboed van insolventie- en ondernemingsrecht - Mr. dr. L.P.W. Van Vliet, universitair docent privaatrecht aan de Universiteit Maastricht
Bijzonderheden:
Contactpersoon: Marlie Sprengers, marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl
Telefoon:
 
Website