Legal360
         
    E-mailadres wachtwoord  
 
10704 leden - 33157 connecties Specialisatiegroepen Over Legal360

Cursusfoto
Cursus: Anti-Fraude Professional
International Management Forum (IMF)
Kosten: € 2480.00


deze cursus boeken


 • Overzicht
 • Voor wie/specialisaties
 • Programma
 • Docent en/of sprekers
 • Meer informatie
International Management Forum (IMF)
Datum: 15 August 2019, 9:00u
Meerdaags: Ja
 
Locatie
Zelfstudie
 
Omschrijving

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door managers en het eigen personeel?


Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, t.w.:

 

    * Preventie (Prevention)

    * Detectie (Detection)

    * Onderzoek (Investigation)

    * Maatregelen (Response)

 

De auteurs hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt. 

 

Permanente Educatie (PE)

De cursus Anti-Fraude Professional zou van belang kunnen zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een registercontroller. In dat geval kan de cursus Anti-Fraude Professional in aanmerking komen voor PE-punten. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de Vereniging van Registercontrollers.

 

Voor wie
Jurist
Anders
Consultant
Onderzoeker
Compliance officer
Risk Manager
Specialisaties
Algemeen

LES I 
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen

 • Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
 • Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
 • Management commitment en implementatie
 • Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
 • Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma

LES II 
Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecirkel

 • Gedragsregels en de toon aan de top
 • Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
 • De psyche van de fraudeur
 • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III 
De Juridische fraudecirkel

 • Fraudedelicten in het strafrecht
 • Pre-employmentscreening
 • Waarschuwingssystemen en “zwarte lijsten”
 • Klokkenluiderregeling in de wet
 • Juridische aspecten van privaat onderzoek
 • Gegevensvergaring bij anderen en gegevensuitwisseling met anderen
 • Ontslag en schadeverhaal

LES IV 
Het onderzoek naar fraude door medewerkers: interne fraude

 • Verschijningsvormen van interne fraude
 • Fraudezaken en lessons learned
 • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken

LES V
Fraude met producten, diensten en services: externe fraude

 • Verschijningsvormen van externe fraude
 • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
 • Fraude indicatoren
 • Technische aspecten van fraude-onderzoek
 • Tactische aspecten van fraude-onderzoek
 • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
 • Samenwerking met de overheid

LES VI 
Digitaal rechercheren

 • Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief)
 • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
 • Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
 • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES VII 
Bijzondere fraudevormen 1: Fraude en corruptie

 • Cultuurbepaaldheid van corruptie
 • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
 • Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
 • Functiescheiding, twee-ogen principes

LES VIII 
Bijzondere fraudevormen 2: Financieel-economisch rechercheren

 • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
 • Rol van interne en externe accountants
 • Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
 • Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude

LES IX 
Bestrijding witwassen en CDD

 • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
 • Bestrijding witwassen
 • Customer Due Diligence (CDD)

LES X 
Fraude afhandeling

 • Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
 • Privaatrechtelijke afhandeling van fraude

LES XI 
Compliance

 • Compliance en de financiële sector
 • Relatie fraude en compliance
 • Praktijk van de compliance-regelingen


Bijzonderheden:

Voordelen van een schriftelijke cursus

 • U bepaalt zelf waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Persoonlijke begeleiding en vakkundige auteurs
 • Geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg (een schriftelijke cursus kost u en uw bedrijf 40% tot 60% minder dan een mondelinge cursus)
 • Altijd volledig geactualiseerd lesmateriaal
 • U betaalt slechts 9% BTW
 • Na afloop beschikt u over een uitstekend naslagwerk

 

Contactpersoon: J. Teurlincx, j.teurlincx@imf-online.com
Telefoon: 040 246 0220
 
Website