Nieuws
Meer...
16-5-2015
Meer...
23-10-2012
Meer...
11-10-2012
Meer...
23-10-2012
Meer...
9-10-2012
Meer...
5-10-2012
Meer...
11-10-2012
Meer...
11-10-2012
Meer...
28-9-2012
Meer...
11-10-2012
Meer...
19-9-2012
Meer...
19-9-2012
Meer...
12-9-2012
Meer...
7-9-2012
Meer...
8-9-2012
Meer...
19-9-2012
Meer...
12-9-2012
Meer...
11-9-2012
Meer...
14-9-2012
Meer...
7-9-2012
Meer...
30-8-2012
Meer...
30-8-2012
Meer...
3-9-2012
Meer...
22-8-2012
Meer...
3-9-2012 
Jaarvergadering 2015 Nederlandse Juristen-Vereniging
 
Bron: NJV
Algemeen, 2015-05-16 11:36:56
Geplaatst door Redactie Legal360
 

Het thema van de vergadering 2015 is uitermate actueel en volop in beweging. De preadviseurs zijn mevrouw mr. dr. R.H. de Bock, de heer mr. dr. P.J.P.M. van Lochem en de heer prof. dr. R.A.J. van Gestel.

Mevrouw mr. dr. R.H. de Bock concentreert zich op een bespreking van de inhoudelijke kwaliteit van rechtspraak en tracht daarmee een nieuwe impuls te geven aan de lopende discussie over kwaliteit, of juist het ontbreken daarvan. Daarmee beoogt zij de discussie over kwaliteit van rechtspraak met beide benen op de grond te zetten en te ontdoen van het mantra ‘de kwaliteit staat onder druk’.

De heer mr. dr. P.J.P.M. van Lochem belicht de zaak niet vanuit de politieke intenties die aan wetgeving ten grondslag liggen, maar gaat in op de kwaliteit van de verwoording daarvan in wetsvorm. Aan welke kwaliteit moet onze wetgeving voldoen en hoe kan deze worden bereikt? Hij zoekt antwoord op de vraag wat via het wetgevingsbeleid en wat via de wetgevingswetenschap is gedaan om inhoud te geven aan de kwaliteit van wetgeving. En is die kwaliteit van de wetgeving dan ook daadwerkelijk verbeterd? Tot slot zet de heer Van Lochem uiteen waar hij vooral de kansen tot kwaliteitsverbetering ziet liggen: in de kwaliteit van wetgeving als proces.

Tot slot zal de heer prof. dr. R.A.J. van Gestel ingaan op de kwaliteit van juridische publicaties. Hij neemt daartoe het debat dat aangezwengeld is door de Diësrede (2003) van Stolker, dat een gevoel heeft opgeroepen dat er in de ogen van andere wetenschappen iets mis zou zijn met de Nederlandse rechtswetenschap als uitgangspunt. Het debat lijkt nauwelijks in te gaan op de vraag hoe juristen onderzoek (horen te) doen, op welke wijze zij hun resultaten verantwoorden en op wat voor manier de kwaliteit van juridische publicaties het beste geborgd kan worden. Op het laatste aspect gaat de heer Van Gestel nader in; hij acht het van groot belang dat het rechtswetenschappelijk forum tot een eigen systeem van kwaliteitsbeoordeling komt. Dit preadvies beoogt dat debat te stimuleren.

De jaarvergadering van de NJV vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 juni 2015 in het IJsseldelta Center in Zwolle. De ontvangst is vanaf 09:30. Aansluitend vanaf 17:30 uur zal er een borrel plaatsvinden en zal er in het IJsseldelta gedineerd worden. Aanmelden kan via www.njv.nl of via aanmeldingen@njv.nl

Meer: http://www.njv.nl