Ga naar de overige groepen
Beta versie
Aandeelhoudersbesluit
Aandeelhoudersbesluit

Aandeelhoudersbesluiten kunnen worden genomen in een vergadering (de algemene vergadering) of door middel van besluitvorming buiten vergadering. Sinds de invoering van de Flex B.V. is het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering voor alle B.V.’s mogelijk.

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Alimentatie
Alimentatie

In deze groep worden juridische ontwikkelingen inzake alimentatie bijgehouden en gedeeld.

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Beëindiging samenwerking in v.o.f.

In deze specialisatiegroep wordt het einde van de samenwerking in de vennootschap onder firma behandeld. Aan de orde komen zaken als: de opzegging van de v.o.f., de ontbinding van de v.o.f. en meer.

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Bescherming minderheidsaandeelhouders

In deze groep draait het om de bescherming van minderheidsaandeelhouders in een BV of NV. Toepasselijkheid en jurisprudentie betreffende de uitkoopregeling, de geschillenregeling, de ruziesplitsing etc. komen aan de orde.

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Beslag en executierecht

Updates en knowhow over beslag en executierecht

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze specialisatiegroep houdt zich bezig met de aansprakelijkheid van de bestuurder van een BV of NV. Hierbij gaat het zowel om de aansprakelijkheid in een going concern situatie als die in en rondom faillissement van de vennootschap. Ook komt de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke aansprakelijkheid aan de orde.

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Cessie

Know-how over het overdragen van vorderingen en rechten

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Consumentenrecht

Juridische aangelegenheden in "Business-to-Consumer" transacties

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Contract automatisering

Deze groep gaat over tools om documenten te automatiseren door deze interactief te maken met een zogenaamde document assembly tool

Leden van deze groep zijn ook lid van:

Electronisch betalen

Betalen met electronische middelen wordt steeds belangrijker : cadeaukaarten, e-wallets, mobiele telefoon, webkassa. Toezichthouders en marktspelers hebben vaak geen idee van de regels die ze moeten handhaven of naleven. Ook juristen hebben het er vaak moeilijk mee en het lijkt zaak met elkaar te overleggen om het landschap vorm te geven.

Leden van deze groep zijn ook lid van: