Beta versie
Specialisatiegroep

Bestuurdersaansprakelijkheid/Faillissement

Moderator: 
  • Art. 2:11 BW - Aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon
  • Art. 68 Fw - Curator bevoegd vordering tegen bestuurder in te stellen na verkrijgen van machtiging van de rechter-commissaris

meer/zoeken»

  • Hoge Raad, 2000-04-28, LJN: AA5658 - Volgens art 2:11 BW rust de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Een verdere uitbreiding van de aansprakelijkheid tot degene die het beleid van de aansprakelijke rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, is in art. 2:11 niet gegeven. Weliswaar is in de art. 2:138 lid 7 en 2:248 lid 7, de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement, uitgebreid tot degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft
  • Hoge Raad, 2001-11-23, LJN: AD4508 - Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn in art. 2:248 lid 2 genoemde verplichtingen, moet zonder meer als vaststaand worden aangenomen dat ieder der bestuurders zijn taak ook voor het overige kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en moet, behoudens tegenbewijs door de aangesproken bestuurder, voor aannemelijk worden gehouden dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De aangesproken bestuurder zal in een dergelijk geval aannemelijk moeten maken dat andere feiten (of omstandigheden) dan zijn onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het

meer/zoeken»

Nog geen nieuws toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen artikelen/notities toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen agenda toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen externe bronnen toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen vacatures toegevoegd

meer/zoeken»

Top-3 bijdragen

Caroline MalmbergAdvocaat
Henk WalingAdvocaat
montedison vermoeden insolad corporate panmo verrekening litigation uitkering mefigro concernvennootschappen vereniging faillissement insolventierechtadvocaten schilt oorzaak