Beta versie
Specialisatiegroep

Proeftijdbeding/Schriftelijkheidsvereiste

Moderator: 
  • Art. 7:652 BW - Zie lid 2: een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.

meer/zoeken»

  • Gerechtshof, 2009-10-13, LJN: BL6920 - Eenzijdige schriftelijke vastlegging van een (mondeling) overeengekomen proeftijdbeding kan pas werking hebben als het stuk waarin dat beding is vastgelegd de wederpartij heeft bereikt. Om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste door verwijzing naar een proeftijd in een CAO moet vast staan dat partijen de toepasselijkheid van die CAO op hun arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 
  • Rechtbank, 2011-04-07, LJN: BQ2461 - Geen proeftijd omdat niet aan het vereiste van schriftelijkheid is voldaan. Er bestaat geen schriftelijk stuk afkomstig van werknemer waarin deze zich akkoord heeft verklaard met een proeftijd. Het aanbod per e-mail van werkgever is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat de proeftijd rechtsgeldig is overeengekomen.

meer/zoeken»

Nog geen nieuws toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen agenda toegevoegd

meer/zoeken»

  • Arbeidsrecht - proeftijd en concurrentiebeding - Algemene informatie van de Rijksoverheid over arbeidsrecht

meer/zoeken»

Nog geen vacatures toegevoegd

meer/zoeken»

Top-3 bijdragen

Caroline MalmbergAdvocaat
mondeling schriftelijk arbeidsrecht vereniging schriftelijkheidsvereiste advocaten concurrentiebeding vaan proeftijdbeding nederland overeengekomen cao proeftijd